IMPORTANTE

ESTAMOS ABIERTOS Y HEMOS RETOMADO LAS ACTIVIDADES

NORMAS PARA LA APERTURA DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES

OSASUN SAILA OSASUN SAILA Osasun Sailburuordetza Osasun Sailburuordetza Osasun Publikoaren eta Adikzioen Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria Zuzendaritza Zuzendaritza ADINEKOENTZAKO ZENTROETAN JARDUERARA ITZULTZEARI BURUZKO OSASUN-GOMENDIOAK VITORIA-GASTEIZ, 2020KO EKAINAREN 19A 1. HITZAURREA COVID-19 pandemiaren bilakaerak sortutako egoeraren ondorioz, herritarren osasuna babesteko ezohiko neurriak hartu behar izan dira; besteak beste, Euskadiko adinekoen zentroetan jarduera etetea. Aldi hori igaro eta gero, egoera epidemiologikoaren ondorioz, martxan jarri da deseskalada, normaltasun berrira itzultzeko, oinarritzat hartuta hala araudia nola Eusko Jaurlaritzako Bizi Berri Plana. Izan ere, helburua da apurka-apurka kentzea neurri bereziak, mugikortasuna eta kontaktu soziala murrizteko jarriak. 2020ko ekainaren 19an, Osasun sailburuaren agindua argitaratu zen, zeinak jasotzen baitzuen zer prebentzio neurri hartu behar ziren COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko, normaltasun berrirako trantsiziorako planaren III. fasea gainditu eta gero. Gomendio-dokumentu hau antolaketa-neurri orokor, higieniko eta teknikoen bilduma gisa ulertzen da, eta adinekoen zentro bakoitzaren berezitasunetara egokitu beharko dira. Langile guztien erantzukizuna da ezarritako babes-neurriak zorrotz betetzen laguntzea, COVID-19 gaitzaren zabalpena kontrolatu eta murrizteko. 2. COVID-19 GAITZA KUTSATZEKO MODUA Batez ere, 5 mikra baino gehiagoko arnas-tanten bidez kutsatzen dira koronabirusak. Pertsonak zuzenean kutsa daitezke, pertsonatik pertsonara, edo pertsona infektatu baten sekrezioz kutsatutako azaleren bidez. Sekrezioekin kontaktu zuzenak nekez gertatzen dira distantziak metro bat edo bi metro baino handiagoak direnean; beraz, inportantea da distantzia fisikoa mantentzea eta maskarak erabiltzea. Zeharkako transmisioa, berriz, eskuak azalera edo objektu kutsatuekin kontaktuak jartzen direnean gertatzen da; esaterako, txanponekin, barandekin, heldulekuekin, eskulekuekin... Hori dela eta, oso inportantea da eskuak sarri garbitzea, eta azalera horiek garbitu eta desinfektatzea. Inork ez daki ziur zenbat denboran irauten duen bizirik COVID-19 eragiten duen birusak azalera batean, baina, egin diren azterlanen arabera, ordu gutxi batzuk edo egun batzuk biziraun dezake. Bizirik irauten duen denbora hori alda daiteke, baldintza batzuen arabera (adibidez, azalera-mota, tenperatura edo inguruneko hezetasuna). COVID-19 gaitzak sorrarazten dituen sintoma ohikoenak hauexek dira besteak beste: sukarra, eztula eta arnas-faltaren sentsazioa. Kasu larriagoetan, infekzioak, pneumonia, arnasa hartzeko zailtasun handia, giltzurrun-hutsegitea edota heriotza eragin dezake. Konplikazioak izateko arriskurik gehien duten pertsonak dira: zaharrak, haurdunak eta gaixotasun kronikoak dituztenak; esaterako, gaixotasun kardiobaskularrak, diabetea, arnas-gaixotasun kronikoa dutenak, edota trataera aktiboko minbizia edo inmunoeskasiak dituztenak. Egungo estimazioen arabera, egun 1 eta 14 bitartekoa da inkubazio-aldia, edo denbora hori igarotzen da infektatu eta gaixotasunaren lehen sintoma klinikoak azaltzen direnetik; batez beste, berriz, 5-6 egun igarotzen dira. EAEn COVID-19ak duen eraginari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo hona: www.euskadi.eus/coronavirus 3. XEDEA Adinekoentzako zentroetara itzultzean COVID19 gaitzaren transmisioa minimizatzeko eta kontrolatzeko prebentzio-neurri orokorrak ezartzea. 4. ERANTZUKIZUNAK Inplikatutako pertsona guztien ardura da, bai erabiltzaileena, bai langileena, bai zentrora joaten direnena, COVID-19 gaitzaren transmisioa kontrolatu eta murriztera bideratutako prebentzioneurriak betetzen laguntzea. 5. SEGURTASUN- ETA HIGIENE-NEURRIAK Adinekoentzako zentroetan, COVID19 gaitza kutsatzea prebenitzeko, arnas-tanten bidezko transmisio zuzenean jardun behar da, eta azalera kutsatuen bidezko kontaktuko zeharkako transmisioan. Badira hainbat ekintza, batuta, oso murriz dezaketenak SARS-CoV-2 gaitza transmititzea, eta bost ildotan batu daitezke: 1. 1,5 metroko segurtasun-distantzia mantentzea pertsonen artean. Oinarrizko neurria da, infekzioa transmititzen duten arnas-tanten eremutik kanpo egoteko. Tanta horiek hitz egitean edo doministiku edo eztul egitean sortzen dira. 2. Maskarak erabiltzea eta arnas-higienea. Arnas higienekoari eusteko eta infekzioa zabal ez dadin, maskarak erabili behar dira jendea hurbil dagoenean eta ezin zaionean 1,5 metroko segurtasun-tarteari eutsi pertsonen artean. Maskararik ez badaukagu doministiku edo eztul egitean, garrantzitsua da erabili eta botatzeko musuzapiak erabiltzea, ahoa eta sudurra estaltzeko; bestela, ukondoa tolestuta jarri behar da horretarako. 3. Esku-higienea. Neurri garrantzitsua da, eskuek gainazaletatik transmiti dezaketelako birusa. Uraz eta xaboiaz garbitu daitezke, edota disoluzio hidroalkoholikoekin. 4. Garbitzea, desinfektatzea eta aireztatzea. Sarritan garbitu eta desinfektatu behar dira pertsonekin kontaktuan dauden azalerak. Aldian-aldian eta egokiro aireztatzea ere garrantzitsua da espazio itxietan kutsatzeko arriskua gutxitzeko. 5. Kontaktu-kopurua murriztea. Mugatu egin behar da talde-jardueretan parte hartzen duten pertsonen kopurua. Ahal dela, jarduerak talde txikiagoetan egin behar dira, talde egonkorrak osatuz eta distantziei eutsiz pertsonen artean. 5.1.- Antolamendu-neurriak Sarrerak kudeatzea. Jendea sartu eta irteten denean, ahal dela, ez da aglomeraziorik sortu behar, eta segurtasun-tarteei eutsi behar zaie. Pertsonen arteko harremanak murrizteko alternatibak aztertu behar dira, adibidez, zentrora aurrez ezarritako orduetan joatea. Espazioak okupatzeko maiztasunak eta txandak (areto komunak). Espazio batean pertsonen arteko 1,5 metroko distantziari eustea ezinezkoa denean, ordutegietan eta okupaziodenboretan (iraunkortasuna) aldaketak ezarriko dira, eta espazio horien erabilera ahal den neurrian mailakatzen saiatuko da. Talde txikiak eta egonkorrak. Ahal den neurrian, jarduerak talde txiki eta egonkorretan egin daitezen saiatu behar da. Taldeak zenbat eta txikiagoak izan, orduan eta txikiagoa izango da transmisio-probabilitatea, eta kontaktuen miaketa eraginkorragoa izango da. Talde bakoitzak egunean zehar instalazioaren eremu bera erabiltzeko ahalegina egingo da. Espazio komunetako altzariak egokitzea. Altzari finkoak jarrita bermatuko da segurtasuntarteei eustea. Espazio komunetatik kendu beharko dira beharrezkoak ez diren altzariak. Saihestea objektuak partekatzea. Ahal den neurrian, objektuak (kartak, tresnak, teklatuak) partekatzea mugatu eta ez partekatu talde desberdinetan. Maiz garbitu eta desinfektatuko dira, betiere talde desberdinek erabili aurretik. Beharrezkoak ez diren objektuak eta garbitzeko zailak diren itemak ezabatzea. Maskarak erabiltzea. Zentroko erabiltzaile eta langile guztiek erabili beharko dituzte maskarak. 5.2.- Garbiketa- eta desinfekzio-neurri prebentiboak Esku-higienea erraztea Bermatu behar da ura eta xaboia dagoela komunetan, bai langileentzat, bai erabiltzaileentzat. Eskuak lehortzeko, berriz, airea edo papera erabili behar dira, eta, ahal dela, zakarrontziek tapa eta pedala izan behar dute. Soluzio hidroalkoholikoak emango dira hainbat lekutan. Garbiketa- eta desinfekzio-lanak areagotzea. Programa bat egin behar da garbiketa-lanak areagotzeko. Behin eta berriro desinfektatu behar dira objektuak eta azalerak, baldin eta sarritan badaude pertsonen eskuetan. Honako hauek hartu beharko dira kontuan: AGINDUA, 2020ko apirilaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak eta bestelako higieneneurriak hartzen dituena SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak eragindako pandemia dela eta; eta haren jarraibide teknikoak. https://cutt.us/RozMO Bermatuko da behar besteko maiztasunaz garbitu eta desinfektatzen direla gehien ukitzen diren gainazalak (etengailuak, eskumuturrak, eskudelak …). Aireztatzea. Lokalen aireztapen naturala eta mekanikoa areagotu beharko da, barruan airea berritu ahal izateko. Ahal den neurrian, kanpoko airearekin lan egingo da, birzirkulazioa minimizatuz eta barneko aire-korronteak saihestuz. Arropa garbitzea. Ahal den guztietan, langileen arropa 60º-ko tenperaturan garbituko da egunero. 5.3.- Informazio- eta prestakuntza-neurriak Funtsezkoa da langileek eta erabiltzaileek zentroan ezarritako prebentzio-arauak eta -jarduerak ezagutzea. 5.4.- COVID-19 gaitzarekin sintoma bateragarriak dituen pertsona baten aurrean bete beharreko jarraibideak COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonek (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna …) autoisolamendua egin behar dute etxean, eta telefonoz eta atzerapenik gabe jarri behar dute harremanetan osasun-zentroarekin. Talde egonkorrak dituzten zentroetan, COVID 19rako kontingentzia-planak izango dira, egoiliarren, langileen eta euren kontaktuen artean egon daitezkeen kutsatze-kasuak garaiz identifikatzeko, eta, hala badagokio, kasuan kasuko osasun-zerbitzuaren egiturarekin koordinatzeko prozedurak aktibatuko dira. Erabiltzaileren batek gaixotasunaren sintomak izan ditzakeela susmatuz gero (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna...), etxera joan behar duzu, ahal izanez gero, edo familiari deitu behar dio bila joan daitezen. Bitartean, gainerako taldearengandik bereizita egongo da, aireztatzeko eta sortutako materiala eta hondakinak biltzeko baldintza egokiak dituen gela batean. Erabiltzaileak eta harekin kontaktuan dagoenak maskara kirurgikoa erabiliko dute.
OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SALUD Osasun Sailburuordetza Viceconsejería de Salud Osasun Publikoaren eta Adikzioen Dirección de Salud Pública Zuzendaritza y Adicciones RECOMENDACIONES SANITARIAS EN TORNO A LA VUELTA A LA ACTIVIDAD EN LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES VITORIA GASTEIZ, 19 DE JUNIO DE 2020 1. INTRODUCCIÓN La situación generada por la evolución de la pandemia de COVID-19 ha hecho necesaria la adopción de medidas extraordinarias para la protección de la salud de la población, entre las que figura el cese de la actividad en los centros de personas mayores de Euskadi. Tras este periodo, la evolución de la situación epidemiológica ha llevado a la puesta en marcha de la desescalada para la vuelta a la nueva normalidad en base a lo establecido en la normativa y el Plan Bizi Berri del Gobierno Vasco, a fin de ir retirando progresivamente las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y contacto social. Con fecha 19 de junio de 2020, se publica la Orden de la Consejera de Salud sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Este documento de recomendaciones se concibe como una serie de medidas de carácter general de tipo organizativo, higiénicas y técnicas, que deberán ser adaptadas a las particularidades de cada centro de personas mayores. Es responsabilidad de todo el personal contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19. 2. TRANSMISIÓN DE LA COVID-19 Los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras. El contagio entre personas puede ser directo, de persona a persona, o a través de superficies contaminadas con secreciones de una persona infectada. El contacto directo con las secreciones es poco probable que ocurra a distancias mayores de uno a dos metros, de ahí la importancia de la distancia física y el uso de las mascarillas. En cuanto a la transmisión indirecta, ocurre a través del contacto de las manos con superficies u objetos contaminados como monedas, barandillas, pomos, manillas…, por eso es extremadamente importante lavarse las manos a menudo y la limpieza y desinfección de estas superficies. No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero los estudios realizados indican que puede subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo de supervivencia puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente). Los síntomas de COVID-19 más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Las personas que tienen más riesgo de complicaciones son las de edad avanzada, embarazadas y aquellas que tienen enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, cáncer en tratamiento activo o inmunodeficiencias. Según las estimaciones actuales, el periodo de incubación o intervalo de tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas clínicos de la enfermedad varía entre 1 y 14 días, con una media estimada de 5-6 días. Más información sobre la COVID19 en Euskadi en www.euskadi.eus/coronavirus 3. OBJETO Establecer las medidas preventivas generales para minimizar y controlar la transmisión de COVID19 en el retorno a los centros de personas mayores. 4. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad de todas las personas implicadas, tanto personas usuarias, personal trabajador como personas externas que acudan al centro, el contribuir al cumplimiento de las medidas de prevención encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19. 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE En los centros de personas mayores, prevenir el contagio de la COVID19 implica actuar sobre la transmisión directa, a través de gotas respiratorias, y sobre la indirecta a través del contacto con superficies contaminadas. Existen una serie de acciones que en conjunto pueden contribuir a reducir sustancialmente la transmisión del SARS-CoV-2 y que pueden agruparse en cinco líneas: 1. Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Es una medida básica para estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que transmiten la infección y que se producen al hablar, estornudar o toser. 2. Uso de mascarillas e higiene respiratoria. Como parte de la higiene respiratoria se considera el uso de mascarillas para evitar la diseminación de la infección cuando existe una mayor proximidad entre las personas y no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Al estornudar o toser, si no se lleva mascarilla, es importante utilizar pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz, o en su defecto con el codo flexionado. 3. Higiene de manos. Medida importante por el papel de las manos en la transmisión del virus desde las superficies. Puede realizarse con agua y jabón, y también con soluciones hidroalcohólicas. 4. Limpieza, desinfección y ventilación. La limpieza y desinfección de las superficies en contacto con las personas tiene que ser frecuente. La ventilación adecuada y periódica es un factor muy importante a la hora de reducir el riesgo de contagio en espacios cerrados. 5. Reducción del número de contactos. Limitar el número de participantes en las actividades de grupo. En la medida de lo posible, tratar de que las actividades se realicen en grupos más pequeños, manteniendo grupos estables y un distanciamiento físico entre ellos. 5.1.- Medidas de tipo organizativo Gestión de accesos. En los momentos de entradas y salidas, evitar las aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad. Deben valorarse alternativas para reducir los contactos entre personas, por ejemplo, que se acuda al centro en horas establecidas de antemano. Frecuencias y turnos de ocupación de espacios (dependencias comunes). Cuando un espacio no permita mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, se establecerán modificaciones en horarios y tiempos de ocupación (permanencia), procurando escalonar en la medida de lo posible la utilización de dichos espacios. Mantener grupos reducidos y estables. En la medida de lo posible se deber tratar que las actividades se realicen en grupos pequeños y estables. Cuanto más pequeños sean los grupos se reducirá la probabilidad de transmisión, y será más efectivo el rastreo de los contactos. Se procurará que cada grupo use la misma área de la instalación durante el día. Adecuación de mobiliario en espacios comunes. Asegurar mediante la disposición del mobiliario fijo, el mantenimiento de la distancia de seguridad. Eliminar mobiliario innecesario de espacios comunes. Evitar el uso compartido de objetos. En la medida de lo posible, limitar compartir objetos (cartas, herramientas, teclados…) y evitar que se compartan por grupos distintos. Se limpiarán y desinfectarán con regularidad, y siempre antes de ser utilizados por grupos distintos. Eliminar objetos innecesarios e ítems de difícil limpieza. Uso de mascarillas. Será obligatorio el uso de mascarillas por todas las personas usuarias y el personal del centro. 5.2.- Medidas preventivas de limpieza y desinfección Disponibilidad para la higiene de manos. Asegurar la disponibilidad de lavabos con agua y jabón accesibles tanto para personas trabajadoras como usuarias. Usar secamanos de aire o papel y, en la medida de lo posible, cubos de basura con tapa y pedal. Se facilitarán soluciones hidroalcohólicas en diferentes lugares. Refuerzo de limpieza y desinfección. Realizar un programa intensificado de limpieza. Revisar la desinfección de objetos y superficies que están en contacto frecuente con las manos de diferentes personas. Se tendrá en cuenta la ORDEN de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19), y sus instrucciones técnicas. https://cutt.us/RozMO Se asegurará que las superficies que se tocan con más frecuencia (interruptores, manillas, pasamanos…) se limpian y desinfectan con la frecuencia necesaria. Ventilación. Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los locales con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. Trabajar en lo posible con aire exterior, minimizando la recirculación y evitando corriente de aire interior. Lavado de ropa Siempre que sea posible, la ropa del personal se lavará a diario a temperatura elevada de 60º. 5.3.- Medidas informativas y formativas Es clave que personas trabajadoras y usuarias sean conocedoras de las normas y actuaciones preventivas establecidas en el centro. 5.4.- Pautas ante una persona con síntomas compatibles de COVID-19 Las personas con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria…) deben realizar autoaislamiento en su domicilio y contactar telefónicamente, y sin demora, con su centro de salud. En centros con grupos estables, se dispondrá de Planes de Contingencia por COVID 19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes, personal trabajador y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda. Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad en alguna persona usuaria (fiebre, tos, dificultad respiratoria...) debe dirigirse a su casa si es posible, o se debe avisar a la familia para que vaya a recogerlo. Mientras tanto, permanecerá separada del resto del grupo, en una sala que cuente con las condiciones adecuadas de ventilación y recogida de material y residuos generados. La persona usuaria y la que se encuentre en contacto con ella utilizarán mascarilla quirúrgica.